Ośrodek Języka Polskiego
i Kultury Polskiej

przybliżamy polskość

kursy przygotowujące

 

do egzaminów
na studia w Polsce

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głównym Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturotwórczej oraz popularyzatorskiej adresowanej przede wszystkim do Polonii i cudzoziemców, a szczególnie związanej z promocją języka polskiego i Polski.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do studentów i kandydatów na studia, jak również do osób spoza Uniwersytetu.

Chcesz skorzystać z naszej oferty kursów?

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego z nich?

Aktualności

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej realizuje X Letnią Szkołę Języka Polskiego w Zamłyniu, na Ukrainie, na zlecenie Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

30 lipiec 2021

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej prowadzi nabór na kursy języka polskiego dla cudzoziemców na wszystkich poziomach biegłości językowej.

Małe grupy, doświadczeni lektorzy, zajęcia 3-4 razy w tygodniu, autorskie programy nauki.

22 czerwiec 2021

17 czerwca br. odbyło się spotkanie JM Rektora UPH w Siedlcach, prof. Mirosława Minkiny z uczestnikami Kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w Polsce, realizowanego przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej, na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

18 czerwiec 2021
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce