Ośrodek Języka Polskiego
i Kultury Polskiej

przybliżamy polskość

kursy przygotowujące

 

do egzaminów
na studia w Polsce

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głównym Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturotwórczej oraz popularyzatorskiej adresowanej przede wszystkim do Polonii i cudzoziemców, a szczególnie związanej z promocją języka polskiego i Polski.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do studentów i kandydatów na studia, jak również do osób spoza Uniwersytetu.

Chcesz skorzystać z naszej oferty kursów?

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego z nich?

Aktualności

11 października oficjalnie rozpoczęliśmy kurs przygotowujący cudzoziemców do podjecia nauki w Polsce. Jest to już trzecia edycja kursu dla obcokrajowców, realizowana na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

22 październik 2021

Miło nam jest poinformować, iż Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej otrzymał projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w programie Promocja Języka Polskiego. Tym razem będą to Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie.

08 październik 2021

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej realizuje X Letnią Szkołę Języka Polskiego w Zamłyniu, na Ukrainie, na zlecenie Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

30 lipiec 2021
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce