Aktualności

Zakończyliśmy realizację projektu Promocja Języka Polskiego

31 grudnia 2020 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. "Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu". Projekt był finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Warsztaty, mimo formy zdalnej, cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników. Dzięki połączeniom internetowym za pomocą narzędzia Google Meet, lektorzy Ośrodka zgromadzili przed monitorami wielu czeskich studentów, pragnących zgłębić tajniki języka polskiego. Zajęcia obejmowały zagadnienia specjalistycznego języka polskiego, w tym: języka biznesowego, medycznego, dziennikarskiego oraz prawnego i prawniczego w różnych ich odsłonach i odmianach komunikacyjnych, dyskursywnych i tekstowych.

W ramach projektu przekazano uczestnikom podręczniki do nauki języka polskiego dla cudzoziemców z zakresu języka biznesowego i dziennikarskiego oraz materiały promocyjne Programu Promocja Języka Polskiego.


Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce