Kurs semestralny

TerminyLiczba godzinCena kursu
X 2021 - I 2022 64 1 050 zł

Kurs przeznaczony dla cudzoziemców, którzy mieszkając w Polsce chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie języka polskiego. Kurs skierowany do osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej. Kurs opiera się na nauce gramatyki i ortografii, uczy poprawnego komunikowania się w życiu codziennym, w pracy i w szkole, w mowie i piśmie. W ramach kursu organizujemy zajęcia z języka specjalistycznego, np. medycznego, biznesowego.


Terminy: październik 2021 r. – styczeń 2022 r.

Liczba godzin: 64

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min (1,5 h), w dni powszednie w godzinach popołudniowych (jest możliwość organizacji zajęć w weekendy na życzenie grupy)


Cena kursu: 1 050 zł

Uwaga! Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia ani podręczników.


Kurs zostanie uruchomiony przy liczbie uczestników min. 10 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br.


Formularz zgłoszeniowy:

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce