Projekty

W roku akademickim 2019/2020 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów strony polskiej. Kurs ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu, 31 grudnia 2020 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. "Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu". Projekt był finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Celem Programu POLONISTA jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce).

W 2019 r. zrealizowaliśmy 2 letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W pierwszym kursie, 3-tygodniowym, w okresie 8-29 lipca 2019 r., uczestniczyło 52 osoby z 18 krajów świata, w tym m.in. z : Portugalii, Włoch, USA, Chin, Korei Południowej, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Indonezji, Holandii, Francji, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Węgier.

W 2018 r. zorganizowaliśmy 2 letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, które w nowej odsłonie stały się kontynuacją Szkół Letnich Języka Polskiego i Kultury Polskiej, od wielu lat realizowanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BUWiWM).

W terminie 17 -30.08.2018 zrealizowaliśmy Kurs dla młodzieży polonijnej z Ukrainy (z charkowskiego obwodu konsularnego). Gościliśmy młodzież z Charkowa, Zaporoża, Melitopola i Energodaru. Uczestnicy wzięli czynny udział w pełnym programie dydaktycznym, obejmującym zajęcia z lektoratu języka polskiego, kultury żywego słowa, kultury języka polskiego, historii i literatury polskiej, itp.

Kurs przeznaczony dla studentów lektoratów języka polskiego i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Celem kursu było kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Program dydaktyczny, obejmujący wykłady i konwersatoria, realizowany był w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym.

W dniach 1-14.08.2017, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy (obóz edukacyjny): z Charkowa, Dobropola, Melitopola, Połtawy i Zaporoża.

W dniach 16-30.08.2016, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy: z Zaporoża, Charkowa i Energodaru.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce