Projekty

Kurs przygotowujący do studiów w Polsce 2021/2022

Już po raz 3. z rzędu realizujemy kurs  przygotowujący cudzoziemców do podjęcia studiów w Polsce. Kurs jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i prowadzony przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej. W tym roku na kursie gościmy stypendystów programu im. gen. W. Andersa - 60 osób z  Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Turkmenistanu.

Młodzież przez cały rok akademicki będzie uczęszczała na zajęcia z języka polskiego, z wiedzy o Polsce oraz na zajęcia z przedmiotów kierunkowych, w tym: matematyka, fizyka, informatyka, podstawy ekonomii i zarządzania, statystyka, podstawy prawa i administracji.

Program kursu przewiduje również szereg wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Wśród nich będą wycieczki do Warszawy i Krakowa, Wieczór Kultur, warsztaty artystyczne i kulinarne.

Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem warunkuje uczestnikom kursu podjęcie studiów na wybranej uczelni w Polsce.

Tegoroczny kurs jest wynikiem pozytywnej akredytacji udzielonej naszej Uczelni przez NAWA, uprawniającej do ubiegania się o realizację kursów letnich i rocznych z języka polskiego.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce