Projekty

Projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2017

W dniach 1-14.08.2017, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy (obóz edukacyjny): z Charkowa, Dobropola, Melitopola, Połtawy i Zaporoża.

Uczestniczyli oni w pełnym programie dydaktycznym, obejmującym zajęcia z lektoratu języka polskiego, kultury żywego słowa, kultury języka polskiego, historii i literatury polskiej, itp.

Blok zajęć kulturowych przewidywał dla nich wycieczki, objazdy literackie i historyczne, połączone z elementami edukacyjnymi, naukę polskich piosenek, gry i zabawy w klubie studenckim PeHa naszego Uniwersytetu.


Galeria zdjęć dostępna pod adresem:
https://ijil.uph.edu.pl/137-ogolne/711-kurs-jezyka-polskiego-i-kultury-polskiej-galeria-i-tekst

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce