Projekty

W Szkole organizowanej w terminie od 4 do 31 lipca 2016 udział wzięły 64 osoby z 14 krajów świata. Program dydaktyczny, obejmujący wykłady, warsztaty i konwersatoria, zrealizowany został w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym. Program kursu obejmował też wieczorki poetyckie, naukę polskich piosenek i tańców ludowych, spotkania warsztatowe.

W dniach 18-31.07.2015, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej) kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy, z Dobropola (z Towarzystwa „Rodzina”).

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce