Ośrodek Języka Polskiego
i Kultury Polskiej

przybliżamy polskość

kursy przygotowujące

 

do egzaminów
na studia w Polsce

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głównym Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturotwórczej oraz popularyzatorskiej adresowanej przede wszystkim do Polonii i cudzoziemców, a szczególnie związanej z promocją języka polskiego i Polski.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do studentów i kandydatów na studia, jak również do osób spoza Uniwersytetu.

Chcesz skorzystać z naszej oferty kursów?

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego z nich?

Aktualności

Miło jest nam pionformować, że Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek powołał dr hab. Beatę Walęciuk-Dejnekę, profesor uczelni na zewnętrznego Eksperta (recenzenta) do oceny wniosków złożonych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki na lata 2023-2025.

26 wrzesień 2023

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, jako jeden spośród dziewięciu polskich uczelni, otrzymał Akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będącą wyrazem uznania za doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i merytoryczny gwarantujący wysoką jakość prowadzonych kursów języka polskiego.

19 lipiec 2023

Uruchamiamy nabór na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców - kurs przygotowujący do podjęcia studiów i pracy w Polsce, edycja 2023/2024.

12 kwiecień 2023
Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce