Oferta

TerminyLiczba godzinCena kursu
X 2023 - VI 2024 300 950 EUR

Kurs obejmuje 300 godzin lekcyjnych (45 min.) i przygotowuje do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 lub B2 oraz do studiowania w Polsce. Zajęcia odbywają się, w Siedlcach, w Ośrodku Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

TerminyLiczba godzin / poziomCena kursu
czerwiec - sierpień 2023 50 / poziom B1-B2 700 zł

Kurs przeznaczony dla cudzoziemców, którzy mieszkając w Polsce chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie języka polskiego. Kurs skierowany do osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej. Kurs opiera się na nauce gramatyki i ortografii, uczy poprawnego komunikowania się w życiu codziennym, w pracy i w szkole, w mowie i piśmie. Po kursie wystawiamy zaświadczenie, dla chętnych organizujemy egzamin poziomujący i wystawiamy certyfikat. 

TerminyLiczba godzinCena kursu
do uzgodnienia 30 360 zł

Kurs przeznaczony dla cudzoziemców, zainteresowanych studiowaniem w Polsce w języku polskim. Kurs obejmuje intensywne repetytorium z języka polskiego na poziomie B2 oraz jednego bloku przedmiotowego, zgodnie z planowanym kierunkiem studiów. Kurs trwa 3 dni (piątek – niedziela).

W roku akademickim 2020/2021 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do kształcenia w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

Tags:

W roku akademickim 2019/2020 Ośrodek realizuje roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce