Aktualności

Kurs przygotowawczy NAWA 2021/2022 wystartował!

11 października oficjalnie rozpoczęliśmy kurs przygotowujący cudzoziemców do podjecia nauki w Polsce. Jest to już trzecia edycja kursu dla obcokrajowców, realizowana na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W roku akademickim 2021/2022 Ośrodek realizuje trzecią już edycję rocznego Kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w Polsce dla cudzoziemców i Polonii, stypendystów rządu polskiego. Kurs, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego (w ramach wszystkich sprawności) oraz przekazanie nowej i uzupełnienie posiadanej wiedzy z przedmiotów kierunkowych na wybranych przez kandydatów kierunkach studiów w Polsce. Ponadto - celem kursu - jest przybliżenie obcokrajowcom Polski, jej historii i kultury.

W programie kursu obowiązkowo znajdują się następujące zajęcia: lektorat języka polskiego, zajęcia z przedmiotów kierunkowych na studia (matematyka, fizyka, informatyka, podstawy prawa, podstawy administracji, historia ustroju i państwa oraz podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, podstawy statystyki), a także, blok zajęć z wiedzy o Polsce. Dodatkowo, w programie Kursu, znajdują się zajęcia integracyjne, wycieczki krajoznawcze oraz działania kulturalne.

11 października 2021 r. odbyło się spotkanie uczestników kursu z władzami Uniwersytetu: Jego Magnificencją Rektorem UPH prof. Mirosławem Minkiną i Prorektorem ds. studiów, prof. Barbarą Biesiadą-Drzazgą.

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce