Projekty

Projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2016

W dniach 16-30.08.2016, w ramach projektu zamówieniowego (MSZ, Konsulat Generalny RP w Charkowie) odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy: z Zaporoża, Charkowa i Energodaru.

Uczestniczyli oni w pełnym programie dydaktycznym, obejmującym zajęcia z lektoratu języka polskiego, kultury żywego słowa, kultury języka polskiego, historii i literatury polskiej, itp. Blok zajęć kulturowych przewidywał dla nich wycieczki, objazdy literackie i historyczne, połączone z elementami edukacyjnymi, naukę polskich piosenek, gry i zabawy w klubie studenckim PeHa naszego Uniwersytetu.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za całość oraz koordynatorem projektu była dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.


Galeria zdjęć dostępna pod adresem:
www.ijil.uph.edu.pl/137-ogolne/621-kurs-jezyka-polskiego-i-kultury-polskiej-2016

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce